Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

KÍNH VIẾNG CỤ PHẠM LIÊN / Văn Cường

KÍNH VIẾNG CỤ PHẠM LIÊN

Vĩnh biệt trần gian, cưỡi hạc trời
Đau lòng quá bác Phạm Liên ơi!
Thành Nam đất Bắc người rơi lệ
Xứ Huế trời Nam kẻ nghẹn lời
Mấy vụ Đường thi đơm trái ngọt
Bao mùa lục bát trổ hoa tươi
Thân về cát bụi, hồn siêu thoát
Nghĩa bạn tình thơ gửi lại đời!

3-8-2018
Văn Cường, bạn thơ cùng trang blog Trần Mỹ Giống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét