Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

BUÔNG / Đặng Xuân Xuyến
- Với N.T.N -
Chai rượu mừng 
tôi rót
Chén rượu buồn 
em bưng
Nào thì ta cùng cụng 
Chuyện đời, 
thôi nhé, 
buông.

Hà Nội, chiều 03 tháng 08.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾNKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét