Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

NÚI TRỞ DẠ / Lại Quang Phục


Nhà thơ Lại Quang Phục


Núi trở dạ đồng chiêm lên phố
Gió một phương đẩy bụi tới trăng sao
Thành phố từ bùn
 sừng sững những lầu cao
Quanh quất cỏ xanh kết tầng gạch cát


 Phù sa năn lác nồng nàn thăng hoa
Vỡ òa vách núi tan ra
 ngổn ngang hồn đá
Bút sơn thong thả
 nhả khói lên trời
Lầu cao giữa ruộng chơi vơi
bồn chồn ngực trẻ


Gạch đá hồng hào mới mẻ
Hài nhi trần truồng
Thời gian mặc cảm – mưa suông
Vôi vữa thị Mầu son phấn
Dự án trải bao lận đận
Mưa xoa bạc phận những con đường 
Hóa thạch đồng chiêm lên phố lên phường
Núi trở dạ sinh từng ngày đổi mới...

20.3.2018
LQP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét