Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

MẤT RỒI / Web Inhaber


        Mất rồi chiếc áo bà ba
Mất rồi chiếc nón bài thơ vành tròn
        Mất rồi môi thắm, má son
Mất rồi mái tóc xỏa ngang lưng gầy
        Mất rồi lời nói ngọt tai
Mất rồi cái dáng mảnh mai cô làng
        Mất rồi cái nét dịu dàng
Hồn nhiên thuở ấy bao chàng đam mê

 


        Em giờ đội mũ Pérê
Đầm vàng, váy đỏ chán chê… ba hồng
        Như con cheo nhỏ, lưng còng
Tóc xanh, nâu, tím gọn tròn con trai
        Nói ra là chỉ tao, mầy
Áo xăn, miệng điếu tiếng rầy, tiếng chê
        Cứng như khúc cũi, cây tre
Đời sao mau vội éo le thế nầy.

Web Inhaber
  27-03-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét