Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Trần Mỹ Giống dịch “Tạp thi” của Thẩm Thuyên Kỳ
Trần Mỹ Giống

Trần Mỹ Giống dịch thơ:

                                THƠ TẠP

Quân sĩ thành Hoàng Long
Xa nhà mấy năm ròng?
Thương khuê phòng trăng sáng
Chiếu trại Hán mỏi mong
Xuân này ý vợ trẻ
Đêm nọ tình người chồng
Ai phất cờ gióng trống
Một trận hạ thành Long?

Nguyên tác:

   
           沈佺期
                                             
                                                      
                                                                                     
                                                                              

Phiên âm:        TẠP THI

        Thẩm Thuyên Kỳ

Văn đạo Hoàng Long thú
Tần niên bất giải binh
Khả liên khuê lý nguyệt
Trường tại Hán gia dinh (doanh)
Thiếu phụ kim xuân ý
Lương nhân tạc dạ tình
Thùy năng tương kỳ cổ
Nhất vi thủ Long thành


Dịch nghĩa:                        THƠ TẠP

(Nghe nói) quân đồn trú ở thành Hoàng Long
(Chiến đấu) đã mấy năm rồi mà chưa được trở về
Thương cho vầng trăng sáng nơi khuê phòng
Cũng chiếu mãi trên doanh trại quân Hán
Ý nghĩ của người vợ trẻ xuân này,
Cũng là cái tình của người chồng đêm nọ
Nào biết ai có thể phất cờ gióng trống
Chỉ một trận là hạ được Long thành đây?

                                                    Thẩm Thuyên Kỳ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét