Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

GIẢM THIỂU / Trần Mỹ Giống       


        Tĩn hỏi bố:
        - Bố ơi, “giảm thiểu” là thế nào ạ?
        Bố giảng giải:
        - “Giảm” là bớt đi, bớt cho ít đi. Tỉ như nói “Giảm thuế” là hạ bớt tiền thuế xuống, hoặc “Giảm thọ” là bớt tuổi thọ đi. Còn “Thiểu” là ít, tỉ như nói “Thiểu số” là số ít. Vậy “Giảm thiểu” là bớt ít đi... 

        Tĩn reo lên:
        - A ha! Vậy con hiểu rồi bố ạ. Đảng và nhà nước đang phấn đấu để bớt ít tác hại của hiện tượng sụt lở...
        Bố Tĩn vừa lắc đầu vừa nói:
        - Thằng này ngu lâu khó dạy. Bớt ít tức là để cho còn  nhiều. Đảng nhà nước ta chăm lo đời sống nhân dân, sao lại có chuyện phấn đấu giảm ít tác hại sụt lở. Thế ra Đảng nhà nước phấn đấu cho tác hại của sụt lở càng nhiều càng tốt à? Tiên sư mày, nhà ta sắp lở xuống sông đây này... Bé nứt mắt đã ăn phải bả bọn thù địch chống phá Đảng và nhà nước rồi. Cẩn thận không đi tù đấy con ạ.
        Tĩn gân cổ cãi:
        - Đấy là con nói theo cô phát thanh viên VTC1 lúc 6 giờ 30 ngày 18 – 5 – 2012...
        Bố hạ giọng:
        - Giọng điệu của bọn thù địch đấy! Chúng đang đánh phá ta trên mặt trận... ngôn ngữ, làm cho tiếng Việt ngày càng mất đi sự trong sáng. Cái gì không nghe quen, nói mãi cũng phải nghe quen… Con hiểu chửa?

Trần Mỹ Giống           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét