Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

THẮP SÁNG ĐƯỜNG TU 
Chùa Cổ Lễ - Nơi diễn ra lễ xuất quân 27 nhà sư đi cứu nước


Gửi lại cà sa khoác chiến bào
Đường tu vận nước buổi binh đao
Theo đoàn vệ quốc đi trừ giặc
Chẳng sợ gian lao đổ máu đào

Chuông giục cờ bay lễ xuất quân
Tăng ni Phật tử khắp xa gần
Bụi trần đã dũ còn vương vấn
Bởi trái tim hồng đất Vạn Xuân

Trận đánh vừa qua lại nhớ chùa
Nhớ ngày xuống tóc mở đường tu
Thôi đành bỏ dở trang kinh Phật
Đi trả thù nhà dựng chiến khu

Chín năm chinh chiến đã đi qua
Người dở việc quân, kẻ lại nhà
Người mãi ra đi trong chiến trận
Người về cửa Phật niệm di đà

Chuyện nơi cửa Phật đất quê tôi
Hai bảy nhà sư trọng nghĩa đời
Cởi áo cà sa đi cứu nước
Ngàn năm danh pháp nét son tươi.


Trần Mỹ Giống

            Tháng 2 – 1947 tại chùa Cổ Lễ (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã diễn ra lễ xuất quân tiễn 27 nhà sư đi bộ đội chống Pháp, hưởng ứng "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


                  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét