Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Người tình trăm năm – Thêm một ngón chơi Đường luật / Văn CườngTác giả và... người tình trăm năm của mình


NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM

Em ngước lên, tôi thoáng giật mình
Mắt huyền sáng rực, nét cười xinh
Hồn Nga mới gặp từng sâu nghĩa
Vía Việt vừa quen đã nặng tình
Có phải duyên Trời se dạ thảo?
Hay là ý Phật ghép lòng trinh?
Con tim đập vội đà "say nắng"?
Thầm ước xa xôi chuyện chúng mình ...!

14/2/2017

40 năm trước...


THỬ NGHIỆM VUI MỘT NGÓN CHƠI THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Từ 10 chữ cho trước, ghép lại thành một bài thất ngôn tứ tuyệt 28 chữ
10 chữ cho trước như sau:
CÀNH ĐÀO ĐỎ THĂM LỘC TƯƠI XANH VẪY GIÓ LÀNH
Bài thất ngôn tứ tuyệt sẽ là:

CÀNH ĐÀO ĐỎ THẮM LỘC TƯƠI XANH
THẮM LỘC TƯƠI XANH VẪY GIÓ LÀNH
LÀNH GIÓ VẪY XANH TƯƠI LỘC THẮM
XANH TƯƠI LỘC THẮM ĐỎ ĐÀO CÀNH

Văn Cường, Xuân Đinh Dậu 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét