Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Vài Lời Cho Con - Sắc Hoa, Màu Nhớ / Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền     Vài Lời Cho Con

        Sống thời phải biết nhục, vinh
Phận con lấy đó liệu mình ngày mai
        Đã là gái, cũng như trai
Công danh ắc có, trí tài không thua
        Cha thời như vụ dở mùa
Mẹ thời cũng thế, ngọt chua mọi bề
        Dẫu rằng quyết chí vẹn thề
Hy sinh một kiếp, chẳng hề chi đâu
        Họa chăng thời thế nhuộm mầu
Đành ôm tủi hận, bắt cầu cho con
        Xứ người nơi chốn văn môn
Làm con cần phải luyện ôn đêm ngày
Mai nầy là đấng anh tài
Ngồi trên chính bệ, lầu đài tiếng vang
        Giúp dân, giúp nước, giúp làng
Không hèn, không hổ đường đường mà đi
        Xứng danh Công Trứ răn đời
Sống sao cho phải là người hữu danh
        Còn không thà chết cho đành
Làm thân thảo mộc cây xanh vệ đường
        Nhục, vinh là chuyện bình thường
Nhưng vinh con nhớ đầu trương vỡ lòng
        Giữa trời non nước mênh mông
Là nhân con nhé lấy công hiến đời
        Cha, ông chín suối nở cười
Họ trần ta đã có người hữu danh.

12-09-2018 


Sắc Hoa, Màu Nhớ

Nhìn em đang mặc váy màu vàng
Ngồi nghiêng nghiêng dáng
Miệng cười đưa khoe duyên
Lòng tôi bỗng vội, bỗng vàng

Nhớ mùa thu ấy có nàng tôi yêu
Người xưa cũng lắm mỹ miều
Làm tôi say đắm sớm chiều bên em
Thời gian muôn dặm đường chiều

Người tôi thuở ấy, chắc nhiều khác xưa
Mười năm xa cách. Thoi đưa
Màu thu còn đó như vừa hôm qua
Nhìn em qua sắc lụa là
Buồn vương..., sầu, nhớ mặn mà bao năm.

Thủy Điền
11-09-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét