Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

TRÁCH BỐ / Web Inhaber
 
        Sanh chi mà lắm thế bà
Môt, vài,,ba đứa cả nhà đủ vui
        Bà nầy bà đẻ ngoài mười
Cơm canh chưa đủ, cá tươi đâu dùng ?

        Thằng thì tánh nết lung tung
Con thì đêm tối vén mùng đi hoang
        Đứa thì làng xóm kêu than
Anh thì đứng bến trưởng đàn ăn chơi
        Chị thì cầm khách bia hơi
Bà ngồi một chổ biết trời trăng chi
        Về nhà bẩm mẹ, thưa dì
Rằng con lên phố cu li gánh gồng
        Sớm hôm quần quật chợ đông
Mưu sinh, cầu thực gạo đong mang về
        Mẹ mừng cười nói hả hê
Bảo rằng sao bố lại kê giữa chừng.

Web Inhaber
25-05-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét