Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

KARAOKE: TẬP HÁT BÀI TÌNH ĐẤT
  
Chiều 15 - 5- 2018 trông cháu gái Bông Thùy... Lại chơi trò ông làm ca sĩ, cháu làm quay phim. Lượt đầu, ông cháu quên không bật điện. Lượt hai, cháu bắt ông mặc áo cho chỉnh tề...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét