Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

TÌNH GẠ / Đặng Xuân Xuyến

Lớp trẻ giờ đến lạ
Chuộng những tình một đêm
Chẳng cần hiểu gì thêm
Cứ “ngon” là gạ gẫm.
 
Mắng “người già”: - lẩm cẩm
Lỗi thời quá đi thôi
Thích thì nói một lời
Sao cứ vờ đạo đức.

Ôm trong lòng cục tức
Miệng cười cố thật tươi:
- Cháu ơi cháu nhầm người
Chú phế binh, thảm lắm.

Cháu như người hiểu lắm
Ỡm ờ lời lửng lơ
- Hôm nào chú muốn “mơ”
A lô em sẽ tới.

Cháu sẽ sàng dấn tới
Cắn nhẹ vào đôi môi
Lão đỏ mặt, rụng rời:
- Ơ... sao mà... hư thế!


  
Hà Nội, 06 tháng 05 năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét