Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 9- 2018): ĐUỔI CHÚNG VỀ NGUYÊN QUÁN / Vũ Duy Chu


Nhà thơ Vũ Duy Chu        Ngọc Hoàng cho gọi các quần thần Thiên triều tới sân chầu.
        Ngài phán rằng:
        - Lâu nay ta vén mây nhìn xuống trần gian, thấy cái gì cũng lờ mà lờ mờ, chẳng rõ ràng gì sất, các ngươi mau cho gọi quan ngự y kiểm tra mắt mũi cho ta xem sao.
        Quan phụ trách An ninh Hạ giới bèn dập đầu thưa rằng:
        - Thần đáng tội chết đã không bẩm báo sớm để Ngọc Hoàng phiền não. Mắt Ngọc Hoàng không bị sao hết. Ngài vén mây nhìn xuống hạ giới không rõ, là do Việt Nam họ đang đốt lò, khói trùm đen kịt, mênh mông đấy ạ. Họ đẩy những gốc củi gộc kinh khủng, hết gộc này đến gộc khác vào cái lò triệu độ, thần cũng không biết đến khi nào thì lò dừng đốt… Khói chính là những âm khí ma quỉ bốc lên ngùn ngụt, ngùn ngụt đấy ạ…

        Ngọc Hoàng nhíu mày:
        - Vô lý, cái xứ Việt Nam lâm tặc dọn rừng trụi thui lủi từ lâu lắm rồi, làm gì còn củi gộc mà đốt. Mà đốt củi gộc để luyện thép à?
        Một quan khác thưa:
        - Bẩm Ngọc Hoàng, xứ Việt Nam này là cường quốc thi ca của hạ giới nên cái gì họ cũng ví von ráo trọi. Củi gộc chính là những tên quan tham nhũng cỡ bự tổ chảng bây giờ mới tóm được cho vào lò thiêu. Lò thiêu chính là những phiên toà xét xử chúng và nhà tù đấy ạ.
        Quan khác nữa trình bẩm:
        - Khởi bẩm Ngọc Hoàng, đợt này củi khô, củi tươi, củi cùng một gốc sinh ra cũng cũng bị người ta lôi ra hết.  Những củi mục rồi cũng bị đào lên hồi tố, kết tội.
        Ngọc Hoàng rất phấn khích, bèn phán rằng:
        - Ta dám chắc dân chúng xứ ấy phấn khởi lắm, vì lâu nay họ sống khổ quá mà không làm gì được đám quan lại tham nhũng vơ vét tàn tệ ấy. Ta khá khen cho người cầm chịch vụ đốt lò này. Ôi tuyệt, tuyệt! Tuyệt quá đi mất!

        Bất ngờ Ngọc Hoàng đập bàn cái rầm:
        - Các ngươi gọi thần Nam Tào lại cho ta ngay!
        Thần Nam Tào vừa xuất hiện, Ngọc Hoàng trừng mắt lên:
        - Ngươi cùng với Thanh Pi-e gác cổng Thiên đường ra soát thật kỹ lưỡng, xem lại trong Thiên đường của ta có cái gộc củi nào là ‘’nguyên’’ là ‘’cựu’’ từ Việt Nam trà trộn vào không? Xứ này khi có người chết họ hay cầu nguyện cho linh hồn ấy được lên Thiên đàng lắm đó.
        Thần Nam Tào xanh mặt:
        - Khởi bẩm Ngọc Hoàng rồi sao ạ?
        Ngọc Hoàng lại đập bàn cái rầm:
        - Đuổi chúng về ‘’nguyên quán”. Khói quá, ta cay mắt quá. Chắc lại vừa có gộc củi nào đó đút vào lò. Bãi triều!

Sài Gòn, 20.4.2018
VDC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét