Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 5-2018): ĐÁNH / Vũ Duy Chu


Nhà thơ Vũ Duy Chu


        Đẹt:
       - Sao người ta là gọi là đánh thuế hả ba?
       Ba Đẹt:
       - Thuế đúng, thuế đủ thì người ta gọi là thu thuế. Thuế nhiều quá, vô lý quá, thuế kiểu ‘’Mổ mèo lấy cá’’, đau như hoạn, không gọi là đánh thuế thì gọi là gì?

Sài Gòn, 15.4.2018
          VDC


Thư giãn: Cụ già hát Huế Tình Yêu Của Tôi
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét