Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 4- 2018): SAO CON MUỖI NÓ NGU THẾ BA? / Vũ Duy Chu


Nhà thơ Vũ Duy Chu        Ba Đẹt và bác Tư hàng xóm ngồi đọc báo bàn luận thế sự.
        Ông Tư biểu:
        - Giơ cao cho cố, đánh không rụng nổi một hạt bụi, y chang “Muỗi đốt gỗ”.
        Đẹt ngồi học bài gần đó nghe thấy bèn sốt sắng:
        - Ba, ba, “Muỗi đốt gỗ”, là sao ba?
        Ba Đẹt:
        - Tao hỏi mày, con muỗi nó đốt mày, chích mày thì mày bị làm sao?
        Đẹt:
        - Thì da con bị nổi sần, bị ngứa nhanh nhách, ba!
        Ba Đẹt:
        - Thế con muỗi đốt gỗ, nó chích vòi vào cái chày dã cua bằng gỗ, thì cái chày dã cua có bị làm sao không?
        Đẹt:
        - Sao con muỗi nó ngu thế ba?

        Sài Gòn, 14.4.2018
                   VDC
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét