Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

CHÙM TỨ TUYỆT GỬI CÁC VĂN NGHỆ SĨ (Nhân Đại hội VHNT Thủ Đô - 12) / Nguyễn Khôi


Nhà thơ Nguyễn Khôi


                         
1- Đeo bám mãi, chần chừ chưa Đại Hội
Nhân sự "chờ"/ tranh chấp... đợi TRÊN "phê" (1)
Già khú đế không chịu nhường bọn trẻ (2)
Nghệ sĩ ư? nghe tiếng đã chán phè...

                          *

2- "Văn nghệ sĩ"... Đảng/ Dân nuôi béo ú
Chỉ có tài "chém gió" vượt Thánh thần
Quá "tam thập"... vẫn chưa hề cai sữa (3)
Cứ "bú" hoài bầu vú "thuế" của dân?

                          *

3- Là "Nhà văn" không sống bằng ngòi bút
Lại "đeo lon", bám Chức... sống đình huỳnh
Thơ với Truyện nhạt phèo mùi nịnh bợ
"Giải thưởng" hoài / chia chát... tự vinh danh !?

                           *

4- Là "Họa sĩ" vẽ tranh treo xó bếp
chờ Tây mua... ăn bám Vợ mánh mung;
Là "Hát sĩ" nào "Nhân dân"/ Ưu tú
Như Giáo sư/ Tiến sĩ... rẻ hơn Sung...

                           *

5- Ôi Đất Nước 32 năm "Đổi Mới"
Đã sang thời "Công nghiệp 4 chấm không"
Mau lai tỉnh hỡi các Văn Nghệ sĩ
Vào @ sáng tác để nuôi thân?!

Chú thích:
       
(1) Đã quá Nhiệm kỳ hơn 2 năm, nay mới Đại Hội...Thành Ủy đã "phê chuẩn"/ giới thiệu  Nghệ sĩ hát chèo Quốc Chiêm làm Chủ tịch Hội (lại
nhớ câu thơ xưa "Vua chèo còn chẳng ra chi/ Quan chèo thì cũng khác
chi thằng hề" ..."!?
          (2) BCH cũ 25 vị , từ Nhà thơ Bằng Việt ( đa số từ 70-gần 80 tuổi)
không chịu rút lui, vẫn cứ Tự giói thiệu vào BCH mới..."bầu" chưa rõ
kết quả...?
          (3)Tam thập nhi lập... nay đã 32 năm mà các HỘI  vẫn sống bằng "bao cấp"/ tiền thuế của dân.

        Hà Nội 20/4/2018
          Nguyễn Khôi

1 nhận xét:

  1. bao cấp chỉ sinh ra rác phẩm...không tư tưởng nghệ thuật cũng lơ mơ..

    Trả lờiXóa