Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Quan thời nay / Đặng Xuân Xuyến

Nhâng nháo với đời bằng mua chức chạy
Nhộn nhạo “quy trình” “nhảy đẹp hót hay(1)
Chồm hỗm ghế cao vét vơ thật đẫy
Phép nước lộn sòng “Sống chết mặc bay”. (2)
------
(1):  Dân gian đương đại châm biếm con các quan nhảy vào chính trường.
(2):  Tên truyện ngắn của nhà văn Phạm Duy Tốn.

*
Hà Nội, 18 tháng 04.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét